Sledovanie aktuálnej pohybovej výkonnosti žien VK EPERIA Prešov

1 min. čítaniaSledovanie aktuálnej pohybovej výkonnosti žien VK EPERIA Prešov

Dňa 7.11.2017 sa volejbalistky Prešovského klubu VK EPERIA zúčastnili na diagnostike pohybovej výkonnosti. Ešte pred samotnou komplexnou diagnostikou si prešla každá jedna hráčka individuálnou diagnostikou pohybového aparátu. Konkrétne sa dohliadalo na svalové nerovnováhy, držanie tela a flexibilitu jednotlivých segmentov resp. častí tela hráčky. Podstatou každého, správne zostaveného tréningového programu je, aby vopred stanovené cvičenia, objem a intenzita zaťaženia rešpektovali jednotlivé nedostatky, ktorými hráčky disponujú. Zvýšenie úrovne pohybovej výkonnosti celého družstva je podmienené zvýšením úrovne pohybovej výkonnosti každej hráčky zvlášť. Diagnostika pohybovej výkonnosti sa vykonávala v priestoroch diagnostického centra Fakulty športu v Prešove. Hráčky boli vopred oboznámené s priebehom testovania. Podstatné bolo, aby hráčky vnímali potrebné technické pokyny a vykonávali test podľa inštrukcií vzhľadom na to, že pri nedodržaní inštrukcií sa výsledné hodnoty môžu znehodnotiť. V priebehu nasledujúcich dní každá hráčka obdrží vypracovaný intraindividuálny pohybový program a výsledkovú tabuľku, podľa ktorej bude mať predstavu o svojich nedostatkoch. Celé družstvo spoločne s trénerom čaká v nasledujúcich mesiacoch ešte veľa práce a bude potrebné vynaložiť v príprave na tréningu podstatne viac síl. Držím palce a verím, že Prešovský ženský volejbalový tím bude ešte úspešnejší ako doteraz.

Kondičná trénerka VK EPERIA Prešov

Mgr. Daniela Leütterová