Poskytnutie dotácie mestom Prešov

1 min. čítaniaPoskytnutie dotácie mestom Prešov

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky č. 9/2021 bola mestom Prešov poskytnutá občianskemu združeniu DOBRÉ ZO SLOVENSKA – PREŠOV dotácia vo výške 8282,- €. Za poskytnutú dotáciu vedenie volejbalového klubu úprimne ďakuje!