Poskytnutie dotácie mestom Prešov na rok 2023 pre činnosť mládežníckej zložky.

1 min. čítaniaPoskytnutie dotácie mestom Prešov na rok 2023 pre činnosť mládežníckej zložky.

Mesto Prešov poskytlo na rok 2023 občianskemu združeniu DOBRÉ ZO SLOVENSKA – PREŠOV dotáciu.  Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky č. 202300589, sme obdŕžali finančnú čiastku vo výške 9.083,- €. Za poskytnutú dotáciu vedenie volejbalového klubu ďakuje vedeniu mesta Prešov a poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove.