Poskytnutie dotácie mestom Prešov na rok 2020

1 min. čítaniaPoskytnutie dotácie mestom Prešov na rok 2020

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky nám bola mestom Prešov poskytnutá dotácia vo výške 7609,- €. Za poskytnutú dotáciu vedenie volejbalového klubu úprimne ďakuje!