Poskytnutie dotácie klubu mestom Prešov na podporu činnosti mládežníckej zložky na rok 2022

1 min. čítaniaPoskytnutie dotácie klubu mestom Prešov na podporu činnosti mládežníckej zložky na rok 2022

Mestom Prešov poskytlo aj na rok 2022 občianskemu združeniu DOBRÉ ZO SLOVENSKA – PREŠOV dotáciu.  Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky č. 9/2022, sme obdŕžali finančnú čiastku vo výške 9.854,- €. Za poskytnutú dotáciu vedenie volejbalového klubu úprimne ďakuje vedeniu mesta Prešov a poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove