Mesto Prešov poskytlo dotáciu klubu aj na rok 2018

1 min. čítaniaMesto Prešov poskytlo dotáciu klubu aj na rok 2018

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky nám bola mestom Prešov pre rok 2018 poskytnutá dotácia vo výške 6.952 €.  Za poskytnutú finančnú pomoc v mene celého športového klubu ďakujeme!

vedenie o.z. Dobré zo Slovenska Prešov