Mesto Prešov poskytlo dotáciu klubu aj na rok 2018