Poskytnutie dotácie mestom Prešov

1 min. čítaniaPoskytnutie dotácie mestom Prešov

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky nám bola mestom Prešov pre rok 2019 poskytnutá dotácia vo výške 9377 €.  Za poskytnutú finančnú pomoc v mene celého športového klubu ďakujeme!

vedenie o.z. Dobré zo Slovenska Prešov