Poskytnutie dotácie mestom Prešov v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

1 min. čítaniaPoskytnutie dotácie mestom Prešov v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry  č. 6/2023/KPM bola mestom Prešov poskytnutá občianskemu združeniu DOBRÉ ZO SLOVENSKA – PREŠOV dotácia vo výške 5300,- €. Za poskytnutú dotáciu vedenie volejbalového klubu úprimne ďakuje mestu Prešov a osobitne  primátorovi mesta Prešov Ing. Františkovi Oľhovi.